Hà Nội tiến hành kiểm định 1.216 biệt thự

Hà Nội tiến hành kiểm định 1.216 biệt thự

Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội sẽ tổ chức kiểm định 1.216 biệt thự xây dựng trước năm 1954, trong đó 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc được ưu tiên thực hiện trước tháng 9/2023

Một số quan điểm về cơ sở hạ tầng xanh

Một số quan điểm về cơ sở hạ tầng xanh

Hạ tầng xanh là “…một mạng lưới liên kết những không gian xanh nhằm bảo tồn các giá trị và chức năng của hệ sinh thái, đồng thời mang đến các lợi ích cho con người”.

1 2 3 Tiếp Cuối