Thép TISCO sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vượt mức chỉ tiêu cả năm

Thép TISCO sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vượt mức chỉ tiêu cả năm

Dù chưa hết quý III nhưng tổng doanh thu của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) đã gần đạt, lợi nhuận trước thuế đạt gấp gần 3 lần so với kế hoạch đề ra cho cả năm. Giới chuyên môn đánh giá, ngoài nguyên nhân giá thép tăng, thị trường khởi sắc, sự điều hành linh hoạt, phù hợp của Ban lãnh đạo và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty chính là sức mạnh để TISCO có được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan nhất trong nhiều năm qua.