Thép Hoa Sen lãi kỷ lục

29/10/2021

Hoa Sen lãi sau thuế 4.313 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2020-2021, tương ứng mỗi ngày khoảng 12 tỷ đồng, lập kỷ lục từ khi thành lập.

Tập đoàn Hoa Sen cho biết trong quý IV niên độ 2020-2021 (từ ngày 1/7 đến 30/9), doanh nghiệp này tiêu thụ gần 560.000 tấn hàng hoá và thành phẩm. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 89% và 109% so với cùng kỳ, đạt 15.800 tỷ đồng và 940 tỷ đồng.

Luỹ kế cả niên độ, công ty có doanh thu 48.727 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ, đạt gần gấp rưỡi kế hoạch đề ra. Doanh thu tài chính cũng nhảy vọt, đạt hơn 360 tỷ trong khi niên độ trước chỉ xấp xỉ 80 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế còn tăng mạnh hơn, lên đến 274% và đạt 4.313 tỷ đồng. Đây là mức lãi lớn nhất kể từ khi thành lập đến nay, gấp gần ba lần kế hoạch cả năm.

Hồi đầu niên độ, Hoa Sen đặt mục tiêu thu 33.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.500 tỷ đồng. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên mặt hàng truyền thống, chưa bao gồm chuỗi vật liệu xây dựng mới triển khai.

Theo lý giải của ban lãnh đạo Hoa Sen, ngoài thị trường thép diễn biến thuận lợi, kết quả kinh doanh tăng mạnh còn đến từ việc công ty duy trì sản xuất và cung ứng hàng hoá suốt thời gian dịch bệnh bùng phát. Nhờ đó, sản lượng xuất khẩu ra nước ngoài tăng trưởng mạnh và mang về nguồn thu lớn. Nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu cũng mang về nguồn ngoại tệ đối ứng vay USD với lãi suất thấp hơn lãi suất tiền đồng nhằm thanh toán các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu.

Tổng tài sản của Hoa Sen tính đến cuối niên độ đạt hơn 26.600 tỷ đồng, tăng gần 9.000 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm gần 12.300 tỷ đồng trong số này. Công ty có gần 15.800 tỷ đồng nợ phải trả, tăng hơn 4.600 tỷ đồng so với thời điểm đầu niên độ do biến động mạnh ở khoản mục phải trả người bán ngắn hạn.

Theo VnExpress

Các tin liên quan