UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn. Theo đó, danh mục gồm 19 dự án với tổng diện tích hơn gần 220ha.

Thêm 19 dự án nhà ở gần 220ha tại Bắc Giang kêu gọi đầu tư

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, huyện Lạng Giang có 5 dự án gồm: Khu số 1 thuộc KDC Đại Giáp, xã Đại Lâm (10,65ha); Khu số 2 thuộc KDC Đại Giáp, xã Đại Lâm (17,37ha); Khu số 2 thuộc KDC trung tâm xã Xương Lâm (16,78ha); Khu số 2 thuộc KDC trung tâm xã Tân Hưng (19,2ha); Khu số 2 thuộc KDC và nhà ở xã hội xã Tân Hưng (12,27ha).

Huyện Lục Nam có 2 dự án gồm: Khu dân cư – TMDV số 4, xã Khám Lạng (12,08ha); Khu dân cư – TMDV số 3, xã Khám Lạng (3,8ha).

Huyện Hiệp Hoà có 4 dự án gồm: Khu dân cư mới xã Hùng Sơn (11,36ha); Khu dân cư Đông Lỗ 1, xã Đông Lỗ (13,5ha); Khu đô thị Phố Hoa, xã Bắc Lý (9,5ha); Khu dân cư Mai Hạ, xã Mai Đình (9,59ha).

Huyện Tân Yên có 2 dự án gồm: Khu dân cư sau trường THCS thị trấn Cao Thượng (9,99ha); Khu dân cư Đồng Nội, xã Ngọc Vân (11,5ha).

Huyện Việt Yên có 5 dự án gồm: Khu dân cư mới thôn Quang Biểu, xã Quang Châu (7,82ha); Khu dân cư tại thị trấn Bích Động (7ha); Khu dân cư mới phía Nam xã Tăng Tiến (4,9ha); Khu số 2 thuộc KĐT số 3, xã Quảng Minh (18,96ha); Khu số 3 thuộc KĐT xã Quảng Minh (19,6ha).

Huyện Lục Ngạn có 1 dự án là Khu dân cư và dịch vụ thương mại chợ Nông Sản, xã Trù Hựu (13,23ha).

Tất cả các dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang cũng vừa có quyết định phê duyệt Danh mục 5 dự án với tổng diện tích 136,36ha cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, 2 dự án tại huyện Lạng Giang gồm: Khu số 1 thuộc KDC thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng, quy mô 22,49ha; Khu số 1 thuộc KDC và nhà ở xã hội xã Tân Hưng, quy mô 20,6ha.

2 dự án tại huyện Việt Yên gồm: Khu số 1 (42,35ha) và khu số 2 (26,96ha) thuộc khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung.

Huyện Yên Dũng có một dự án là Khu phía Tây thuộc KĐT mới số 2, thị trấn Tân An, quy mô 23,96ha.

Theo CafeLand