Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 10/2, tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo lấy ý kiến “Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành là thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Chính phủ, thành viên đề án, đơn vị tư vấn lập quy hoạch trong nước và quốc tế.

Quy hoạch đô thị biển vùng Tây Nam bộ: Những vấn đề chiến lược

Quy hoạch đô thị biển vùng Tây Nam bộ: Những vấn đề chiến lược

Có 4 vấn đề chiến lược quan trọng hàng đầu hiện nay trong việc quy hoạch đô thị biển Tây Nam bộ, bao gồm: Xu hướng phát triển lấn biển; nhu cầu phát triển kinh tế biển cho toàn vùng đô thị; ứng phó với nguy cơ biến đổi khí hậu & nước biển dâng; và quy hoạch theo phân vùng chất lượng môi trường biển.

Quy hoạch tổng thể quốc gia quan trọng như thế nào

Quy hoạch tổng thể quốc gia quan trọng như thế nào

Một trong những nội dung được xem xét quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 là Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần cụ thể hóa và triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội Đảng lần thứ XIII thông qua.

1 2 3 Tiếp Cuối