Chấm dứt thi đại học, cao đẳng?

Chấm dứt thi đại học, cao đẳng?

21/09/2013

Các trường tổ chức tuyển sinh theo hướng: Dựa vào kết quả công nhận tốt nghiệp THPT và có thể kiểm tra/thi thêm một vài môn hoặc chuyên đề theo yêu cầu đào tạo của mỗi ngành, mỗi trường.


Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối