Bất động sản công nghiệp - hướng tới phát triển đô thị công nghiệp bền vững

Bất động sản công nghiệp - hướng tới phát triển đô thị công nghiệp bền vững

Bất động sản công nghiệp là những dự án đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, từ việc chủ đầu tư cho thực hiện và xây dựng các công trình như: xây kho bãi cho thuê, nhà xưởng cho thuê, khu đô thị, kho bảo quản cho thuê, văn phòng công ty cho thuê và các dự án đầu tư mặt bằng phục vụ cho việc sản xuất công nghiệp.

1 2 3 Tiếp Cuối