Phối hợp triển khai gói tín dụng dành cho nhà ở xã hội

Phối hợp triển khai gói tín dụng dành cho nhà ở xã hội

Để thúc đẩy, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, Bộ Xây dựng đã đề xuất dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng.

1 2 3 Tiếp Cuối