Tiểu sử tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Tiểu sử tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Ngày 5/1/2023 tại Kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Vỡ mộng chung cư

Vỡ mộng chung cư

Hai năm còng lưng trả lãi, ngỡ được ở trong căn hộ của chính mình, khi chuyển đến nhà mới, anh Đức Hùng, 33 tuổi, chỉ muốn dọn đi cho nhanh.

1 2 3 Tiếp Cuối