Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có chỉ đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn.

thai nguyen khac phuc ton tai han che trong quy hoach kien truc
Mặc dù mới thi tuyển, nhưng nhiều khả năng phương án thiết kế – kiến trúc công trình quần thể văn hóa – thể thao – công viên cây xanh thị xã Phổ Yên cũng sẽ phải điều chỉnh theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Trong thời gian qua, công tác quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn một số hạn chế, tồn tại như: Việc lập quy hoạch xây dựng chưa đồng bộ; chất lượng một số quy hoạch chưa cao, thiếu tính khả thi, quỹ đất quy hoạch công trình hạ tầng xã hội thiết yếu chưa được chú trọng; công tác điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại các trung tâm đô thị, nơi tập trung đông dân cư có xu hướng tăng về tầng cao, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất, gây quá tải hạ tầng đô thị; thiếu nguồn lực và các điều kiện thực hiện quy hoạch.

Việc quản lý và thực hiện theo quy hoạch xây dựng được duyệt, kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị, nông thôn theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan, bản sắc văn hóa của địa phương chưa đồng bộ do Quy chế quản lý kiến trúc các đô thị và điểm dân cư nông thôn chưa được lập và ban hành.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao Giám đốc Sở Xây dựng: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong tỉnh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch xây dựng đảm bảo phù hợp với các loại quy hoạch cấp trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tăng cường đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị tổ chức lập các loại quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm theo quy định gồm: Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng lưu ý: Trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án đề xuất điều chỉnh quy hoạch, cần xem xét cụ thể, thận trọng; xác định rõ sự phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Chủ động tổng hợp, đồng thời công khai, minh bạch thông tin về các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh; cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao Sở Xây dựng tiến hành rà soát, đánh giá và đề ra các giải pháp khắc phục đối với các quy hoạch chi tiết bị điều chỉnh không đúng quy định; không điều chỉnh quy hoạch chi tiết làm gia tăng dân số, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất tại các trung tâm đô thị gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực dự án; hạn chế tối đa việc điều chỉnh chức năng cây xanh thành các khu chức năng khác và điều chỉnh đất công cộng thành đất ở trong cục bộ quy hoạch xây dựng…

Ngoài ra, Sở Xây dựng Thái Nguyên còn có trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp huyện lập Quy chế quản lý kiến trúc các đô thị và điểm dân cư nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính thuộc thẩm quyền quản lý. Lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra hằng năm về công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng; kiểm tra, rà soát, đánh giá quá trình đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng. Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm.