0963690006 info.kinglandmedia@gmail.com

Danh bạ

DANH BẠ NHÀ MÔI GIỚI

Họ tên Thông tin liên hệ 
Đào Thị Mai Hội An, Quảng Nam, Việt Nam – 0907791023
Trần Nhật Sang Anh Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam – 0935572689
Trần Khắc Sơn B1.1 Liền kề 5, lô 15, khu Đô Thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam (0932345248 – 0868318233)
Bùi Văn Thân Suối Hoa, Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam – 0938239579
ĐLê Quang Vinh Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam – 0901153153
Đặng Điền Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam – 0938807368