0963690006 info.kinglandmedia@gmail.com

Câu hỏi thường gặp

I. Các câu hỏi về đăng tin:
1. Đăng tin, quảng cáo trên trang có hiệu quả không?
2. Làm thế nào để đăng tin trên trang? Đăng tin thế nào nhanh nhất?
3. Vào đâu để xóa, sửa, xem các tin đã đăng và xem lượt view của các tin đó?
4. Tại sao tôi đăng tin nhưng không thấy hiện?
5. Tôi được phép đăng bao nhiêu tin trên website?
6. Đăng tin có mất phí không?
7. Nạp tiền vào tài khoản bằng cách nào?

II. Các câu hỏi về đăng ký – đăng nhập:
8. Tại sao tôi nên đăng ký thành viên?
9. Đăng ký thành viên như thế nào?
10. Tôi phải làm gì khi quên Tên đăng nhập/ Mật khẩu?
11. Tại sao tôi không thể đăng nhập?
12. Đổi mật khẩu bằng cách nào?