Ngày 27 – 10 – 2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, đồng chí Đỗ Trọng Hưng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chân dung và tiểu sử tân Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 3.